Какво е 1:1?


1:1” (едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил. Моделът разглежда използването на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. “1:1” предполага, че учителите и учениците имат достъп до цялото съдържание, което интернет предлага (или друг набор от съдържание).

При прилагане на модела ученици и учители:
 • имат персонален преносим компютър и постоянен достъп до интернет;
 • учат, работят и общуват в групи, както в класната стая, така и извън нея;
 • създават продукти, в които се използват знанията и уменията им от различните учебни предмети;
 • прекарват времето си пред екрана по смислен начин и овладяват най-съвременни дигитални инструменти;
 • са в сигурна среда, физически и онлайн;
 • планират учебните занятия съвместно.

По подобен модел са създадени иновативни училища по света - в САЩ, Нидерландия, Финландия, Швеция и други страни. Стотици общини в същите държави вече са направили модела стандарт за образователните си организации. Тези образователни системи традиционно държат челните места в класациите за дигитални умения и дигитализиране на публичния сектор и бизнеса, а учениците се славят с висока функционална грамотност.

Как се прави?

 1. Първа стъпка: Използване облачна услуга по смислен начин в учебното заведение;
 2. Втора стъпка: Запознаване на ръководството и екипът на училището, който ще работи по модела, с плана и етапите по въвеждането му;
 3. Трета стъпка: Установяване на нивото на готовност на училището да внедрява модел 1:1;
 4. Четвърта стъпка: Обучение на училищния екип, включващо сертифициране по международни стандарти за работа в облачна среда и подготовка за работа по модела 1:1 и други, ако е необходимо;
 5. Пета стъпка: Осигуряване на персонални устройства за учителите и учениците;
 6. Шеста стъпка: Предварителна подготовка на уроците - разработване на учебен план съвместно от всички преподаватели, работещи по модела и непрекъснат процес по повишаване на квалификацията на екипа.

Препоръки за стартиране