Ресурси

 

ЗА ДИРЕКТОРИ


Как да се организира процесът документално - шаблони, чеклист, документи и др.


Училището да е в облака
Планиране на 1:1
Подготовка на екипа за работа по модела
Подкрепа и сътрудничество. Публичност.

ЗА УЧИТЕЛИ

Подготовка на екипа за работа по модела в две направления:
 • Дигитални умения:
  - Анкета за самооценка на дигиталните умения на учителите
  - Как да си направят самоанализ на уменията им по отговорите от анкетата
 • Методика за работа по модела 1:1
Препоръчителни обучения:
 • Професионално развитие с програма на Google certified educator level 1
 • Професионално развитие с програма на Google certified educator level 2
 • Организация на учебния процес по модела “1:1” (устройство за всеки ученик)
 • Училище в облака: Общуване и организация
 • Училище в облака: Създаване на съдържание
 

ЗА РОДИТЕЛИ„1:1“ („Едно към едно“) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел.

При „1:1“ учителите и учениците имат достъп до цялото съдържание, което Интернет (или друг голям набор от съдържание) предлага. Това е предпоставка за значителни промени в хода на учебния час, целите на занятието и процесите на преподаване и учене изобщо.

В него най-важен е учителският екип и организацията и планирането на учебните занятия. Показател за работещ модел е, когато учениците и учителите използват устройствата си свободно и без инструкция във всеки учебен час и във всяка класна стая (или друга среда).